สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 4 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 20,200 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,013 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 187 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 643,522 ราย หายป่วยกลับบ้าน 17,975 ราย หายป่วยสะสม 428,380 ราย กำลังรักษา 211,076 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 188 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 5,503 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยอาการหนัก 4,910 ราย ใส่ท่อหายใจ 1,035 ราย