เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่อาคารกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน รับยื่นหนังสือจากลูกจ้างบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ที่ขอความช่วยเหลือให้กระทรวงแรงงานเร่งติดตามสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานหลังถูกเลิกจ้าง โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม

นายสุชาติ กล่าวว่า ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ได้มีหนังสือเชิญให้นายจ้างไปพบ โดยปิดประกาศไว้ที่บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ 15 วันตามกฎหมาย หากนายจ้างไม่มาพบพนักงานตรวจแรงงานจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกคำสั่งให้นายจ้างจ่าย ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง เมื่อพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งแล้วจะนำไปส่งให้นายจ้าง หากไม่มาพบจะใช้วิธีการปิดคำสั่ง หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง พนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินคดีทางพนักงานสอบสวน

ส่วนของกรมการจัดหางานได้อำนวยความสะดวกรับขึ้นทะเบียนรายงานตัวการว่างงานให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งมีผู้มารายงานตัว 59 คน จากทั้งหมด 93 คน และมีบริษัทต่างๆ ยื่นมือเข้ามารับเข้าทำงาน โดยเบื้องต้นลูกจ้างได้สมัครงานใหม่ 2 คน ในตำแหน่งครีเอทีฟ และรีไรเตอร์ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังได้รับการประสานแจ้งความประสงค์จากบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ว่า บริษัทยินดีรับสมัครลูกจ้าง JSL ที่ถูกเลิกจ้าเข้าร่วมงาน เนื่องจากขณะนี้โฮมโปรมีตำแหน่งงานว่างกว่า 90 อัตรา และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ยังแจ้งความประสงค์ยินดีที่จะช่วยเหลือรับพนักงานในตำแหน่งสาขาการเงินการบัญชีด้วย

“ในวันนี้กระทรวงแรงงานยังได้รับการประสานจากกรมสุขภาพจิต ซึ่งต้องขอขอบคุณ นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือลูกจ้าง คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อคลายความกังวล รวมทั้งให้กำลังใจให้ลูกจ้างสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้” นายสุชาติ กล่าว.