เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 5 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง วาระ 2-3 มีสาระสำคัญคือ การกำหนดวิธีเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบ เป็น ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน, ใช้วิธีคำนวณ หา ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยนำคะแนนบัญชีรายชื่อทั้งประเทศมารวมกันแล้วหารด้วย 100 เพื่อเป็นคะแนนเฉลี่ยคิด ส.ส.บัญชีรายชื่อต่อ 1 คน

การพิจารณาช่วงแรกเป็นไปอย่างราบรื่น กระทั่งถึงมาตรา 6 เรื่องการกำหนดจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมี นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. และนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กมธ. อภิปรายเสนอเพิ่มเติมให้มีมาตรา 6/3 เรื่องการให้หมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต กับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ควรเป็นหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนจำได้ง่าย ป้องกันความสับสน ไม่ควรให้เป็นบัตรคนละเบอร์ ถือว่าวินๆ กันทุกฝ่าย ประชาชนได้ประโยชน์ ส่วน กกต.จัดการเลือกตั้งได้ง่าย แต่ปรากฏมีผู้อภิปรายขอหารือว่า ไม่สามารถอภิปรายได้ เพราะเนื้อหาเรื่องบัตรสองใบ คนละเบอร์ ไม่ได้มีเนื้อหาอยู่ในมาตราใดของร่างกฎหมายฉบับนี้เลย จนสมาชิกเกิดความสับสน

ในที่สุดนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ประธาน กมธ.บอกว่า มีการทำรายงานมาไม่ครบถ้วน เพราะไม่มีการเขียนเนื้อหาที่ กมธ.เสียงข้างน้อยสงวนคำแปรญัตติขอแก้ไขไว้ ทำให้เนื้อหาดังกล่าวหายไปจากร่างกฎหมาย ขอพักประชุม15 นาที ไปแก้ปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพักไป 1ชั่วโมง 30 นาที เพื่อกลับไปแก้ไขรายงานเสร็จแล้ว กลับมาเปิดประชุมอีกรอบเวลา 17.25 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมแจ้งว่า ประเด็นที่ถกเถียงกันคือ มาตรา 6/3 ที่ขอแปรญัตติ ไม่มีอยู่ในรายงานของ กมธ. ทั้งที่มีผู้ขอแปรญัตติถึง 4 กลุ่มไว้จริง วิธีแก้ปัญหาคือ จะขอให้ลงมติมาตรา 6/2 ไปก่อน แล้วค่อยให้ผู้แปรญัตติมาอภิปรายใน มาตรา 6/3 เรื่องบัตร 2 ใบคนละเบอร์กันต่อไป จากนั้นนายชวนขอให้ลงมติมาตรา 6/2 แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นอีก เนื่องจากองค์ประชุมอยู่กันบางตา ส.ส.รัฐบาลอยู่ในห้องประชุมกันน้อย นายชวนกดออดเรียกหลายรอบ เสียเวลาไป 15 นาที ยังไม่มีทีท่าจะครบองค์ประชุม จน ส.ส.ฝ่ายค้าน รุมตำหนิเรื่ององค์ประชุม

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มีบางฝ่ายไม่ยอมแสดงตน ฝ่ายข้างมากพยายามชะลอการบังคับใช้กฎหมายนี้จะสูตร 500 หรือ 100 ฝ่ายค้านพร้อมสู้ แต่ไม่ทราบว่า ทำไมมีความพยายามไม่ให้กฎหมายนี้สำเร็จ ถ้ายังไม่ครบแบบนี้ปิดประชุมไปเลย ในวันที่ 6 ก.ค. ที่จะประชุมวิป 3 ฝ่าย หารือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วมประชุม ไม่ต้องมาคุยกันอีก

นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวเสริมว่า ตอนพักประชุมบอกจะใช้เวลา 15นาที แต่กลับกินเวลาไป 1.30 ชั่วโมง ทำให้ ส.ส.เข้าใจผิดกลับบ้านไปบางส่วน ขอให้ปิดประชุม แต่นายชวนขอร้องให้อดทนรอต่อไป หลังจากรออยู่เกือบ 30 นาที จึงให้ ส.ส.แสดงตน ปรากฏว่ามีองค์ประชุม 364 เสียง เกินกึ่งหนึ่งจาก 363 เสียง เพียงเสียงเดียว ทำให้ดำเนินการประชุมต่อไปได้.