สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

ตรวจสอบสิทธิที่ www.sso.go.th