เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมผู้บริหารจากทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป็นประธานในพิธีทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 53 ปี ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้ยาเสพติดของกลางจากคลังเก็บรักษายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้นำมาทำลายกว่า 40,706 กิโลกรัม จาก 185 คดี มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท ประกอบด้วยยาบ้า น้ำหนัก 23,365 กิโลกรัม ยาไอซ์ น้ำหนัก 14,482 กิโลกรัม เฮโรอีน น้ำหนักกว่า 738 กิโลกรัม ยาอีและยาเลิฟ น้ำหนักกว่า 4.6 กิโลกรัม ฝิ่น น้ำหนัก 29 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีวัตถุออกฤทธิ์อื่นๆ อาทิ คีตามิน ไนเมตาซีแพม น้ำหนักรวม 2,086 กิโลกรัม

โดยของกลางทั้งหมดจะถูกด้วยเตาเผาขยะอันตราย ซึ่งเป็นระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเอ็นจี มีระบบควบคุมมลพิษที่เหลือจากการเผาทำลายและการตรวจสอบควบคุมมลพิษไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย เตาเผาชุดที่ 2 เป็นแบบหมุนควบคุมอุณหภูมิมากกว่า 850 องศาเซลเซียส เตาเผาชุดที่ 2 เตาเผาซ้ำแบบทรงกลมตั้ง ควบคุมอุณหภูมิมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อความมั่นใจว่า สารประกอบอินทรีย์อันตรายที่เกิดขึ้นถูกทำลายไปมากกว่า 99.99 เปอร์เซ็นต์

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่หลักในการบำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ป้องกันไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ได้นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1,209 แห่งทั่วประเทศแล้ว 74,671 คน แบ่งเป็นระบบสมัครใจบำบัด 42,812 คน บังคับบำบัด 20,425 คน ต้องโทษ 10,149 คน และศาลส่งบำบัด 1,285 คน ทั้งนี้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาและนำเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐานสากลต่อไป