เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่มีข้อเสนอทั้งหาร1 00 และหาร 500 ศาลอาจใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 1 เดือน และทำให้กฎหมายลูกเลือกตั้งต้องประกาศใช้ล่าช้าออกไป และหากจำเป็นต้องเลือกตั้ง โดยที่กฎหมายยังไม่ประกาศใช้ อาจเกิดปัญหาตามมาแต่ไม่เกิดเดดล็อก สุดท้ายจะถูกหรือผิดก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ออกเป็นพระราชกำหนด, ออกประกาศ กกต., ร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย และหากมีเหตุจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ กกต. สามารถประกาศเลื่อนจัดการเลือกตั้งออกไปก่อนได้ เพราะกฎหมายเปิดช่องให้ และไม่ต้องเสียงบประมาณ ทั้งนี้ หากใครจะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ ให้ร้องก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ นายวิษณุกล่าวถึงการยื่นตีความวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ว่า คนที่จะไปยื่นตรวจสอบคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี 8 ปี ต้องเป็น ส.ส.หรือ ส.ว. โดยตั้งหลักว่าพ้นจากตำแหน่งครบวาระ 8 ปีแล้ว และยังทำหน้าที่อยู่ จึงขอให้ศาลวินิจฉัยในประเด็นนี้ ส่วนประชาชนทั่วไปจะยื่นเองไม่ได้ หากประชาชนจะยื่นต้องยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินจะรับหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณา.