เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ผู้สื่อข่าวได้นำโดรนบันทึกภาพมุมสูง เพื่อเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติ ชายหาดนาจอมเทียน และชายหาดจอมเทียนพัทยา ซึ่งเป็นชายหาดที่มีรอยต่อผืนเดียวกัน หน้ากว้าง 50 เมตร ระยะทางรวมราว 7 กิโลเมตร ในโครงการถมทรายคืนชีพชายหาด โดยกรมเจ้าท่า ภายใต้งบประมาณ 1,160 ล้านบาท เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

โครงการก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาด แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างปีงบประมาณ 2563 – 2565 วงเงิน 580 ล้านบาท และระยะที่ 2 ระหว่างปีงบประมาณ 2565 – 2567 วงเงิน 580 ล้านบาท ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาจ้างเอกชน เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2565 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 900 วัน ซึ่งการดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่าครึ่ง

ก่อนปรับปรุง

หลังการดำเนินการปรับปรุงซ่อมทำจนเป็นรูปร่าง เนรมิตให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติที่มีหาดทรายขาว โดยเฉพาะการมองจากมุมสูง ยิ่งทำให้เห็นถึงความสวยงามเปนแถวยาวสุดสายตา เชื่อมั่นได้ว่า ในอนาคตหลังแล้วเสร็จ สถานที่แห่งนี้จะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่จะหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเที่ยวชมความสวยงามอย่างแน่นอน.

ขอบคุณภาพจาก ป็อบพิฆาตชายฝั่ง