นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หน่วยความร่วมมือฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ทั้ง 25 ศูนย์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนสิงหาคม จำนวน 750,000 โด๊ส ซึ่งจะทยอยเข้ามาทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดทั้งหมดจะเปิดให้บริการประชาชนในกลุ่มอายุ 18-59 ปี รวมทั้ง กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนตั้งครรภ์ พระภิกษุ และกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ โดยเบื้องต้นจะเริ่มฉีดในวันที่ 7-10 สิงหาคมนี้ ให้กับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้ในวันที่ 1-8 กรกฎาคม จากนั้นจะฉีดสัปดาห์ละ 4 วัน คือวันพุธถึงวันเสาร์ จนครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

“ศูนย์ฉีดทั้ง 25 แห่ง พร้อมทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อกระจายวัคซีนไปสู่ประชาชนให้ได้เร็วที่สุด โดยสามารถฉีดให้กับประชาชนได้วันละประมาณ 42,000-50,000 คน ทั้งนี้ ประชาชนที่เคยลงทะเบียนผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ไว้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ แต่จะใช้สถานที่และเวลาเดิมที่จองมา เพียงแค่เปลี่ยนวันเท่านั้น ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนของ 25 ศูนย์ฉีดนี้ ไม่ได้เปิดรับประชาชนที่ walk-in แต่อย่างใด และหากมีการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมในเดือนต่อ ๆ ไป จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง” นายสนั่น กล่าว

สำหรับโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” มีผู้จองฉีดวัคซีนผ่านระบบทั้งหมดประมาณ 2.6 ล้านคน ได้รับการฉีดแล้วประมาณ 6.6 แสนราย (ประมาณ 25% ของยอดจอง) ดังนั้น จึงยังมีผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดอีกกว่า​ 1.4 ล้านคน ทั้งนี้ การจัดสรรวัคซีนในเดือนสิงหาคมจำนวน 750,000 โด๊สนั้น สามารถรองรับผู้ที่เคยจองไว้ในเดือนกรกฎาคม แต่สำหรับส่วนที่เหลืออีกกว่า 7 แสนคน จะต้องรอการจัดสรรวัคซีนในลอตต่อไป.