สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 5 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 20,920 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,658 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 262 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 664,442 ราย หายป่วยกลับบ้าน 17,926 ราย หายป่วยสะสม 446,306 ราย กำลังรักษา 213,910 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 160 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 5,563 ราย