นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ประกาศเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ (วังค้างคาว) พร้อมที่ดินนอกที่ตั้งตัวอาคาร ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2723 (บางส่วน) โฉนดที่ดินเลขที่ 3249 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 3 งาน  29 ตารางวา มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยขณะนี้ได้เปิดให้ติดต่อขอซื้อเอกสารผังประมูลได้ที่กรมธนารักษ์ ถึงวันที่ 31 ส.ค.64  และกำหนดยื่นซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันเดียวกันวันที่ 23 ก.ย.64

สำหรับเงื่อนไขการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ (วังค้างคาว) จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ไม่เคยเป็นผู้ทิ้งงานก่อสร้างของทางราชการตามหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลางมาก่อน และกำหนดให้เสนอเงินค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าไม่ต่ำกว่า 9,475,200 บาท พร้อมทั้งวางหลักประกันเป็นเงิน 947,520 บาท พร้อมกับการยื่นซองประมูล

นายยุทธนา กล่าวว่า ประวัติความเป็นมาของวังค้างคาวนั้น เคยเป็นบ้านพระประเสริฐวานิช (เจ้าสัวเขียว เหล่าประเสริฐ) เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของพระประเสริฐวานิช ต่อมาได้บริจาคให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อปี 2464  โดยก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะอาคารเป็นกลุ่มอาคารเก๋งจีน 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง หน้าจั่วปูนปั้น ประกอบด้วย อาคารสองหลังตั้งขนานกัน หันหน้าออกแม่น้ำ มีระเบียงเชื่อมถึงกัน ล้อมลานโล่ง ตรงกลางขนาดใหญ่ พื้นที่บริเวณใต้ถุนอาคารถูกแบ่งเป็นสัดส่วน ทั้งสองฝั่งเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่เก็บสินค้า

“ก่อนหน้านี้มีการเช่าเป็นสำนักงานท่าเรือและพื้นที่เก็บสินค้าเพื่อรับ-ส่งสินค้าทางเรือเมื่อเลิกเช่าตัวอาคารจึงถูกปิดร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์มาหลายสิบปี ทำให้มีค้างคาวเข้ามาทำรังและอาศัยอยู่บริเวณใต้ตึกเป็นจำนวนมาก จึงอาจเป็นสาเหตุทำให้มีคนเรียกอาคารเก่าหลังนี้ว่าวังค้างคาว ต่อมาในปี 61 กรมศิลปากรได้ประกาศให้วังค้างคาว อยู่ในรายชื่อโบราณสถานเขตกรุงเทพมหานครตามนัยราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135”