ราคาน้ำมันตลอดเดือน ก.ค.65 ที่ผ่านมา ได้มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่หลายครั้ง โดยล่าสุด PTT Station ได้ประกาศปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลงอีกลิตรละ 60 สตางค์ ยกเว้น E85 ที่ปรับลด 40 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งจะมีผลในวันที่ 26 ก.ค.65 ตั้งแต่ 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จากการรวบรวมสถิติการปรับลดลงของราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ยกเว้น E85 ตลอดเดือน ก.ค.65 พบว่า มีการปรับลดลงมากถึง 8 ครั้ง รวมแล้วลดลงไปมากถึง 8.10 บาทต่อลิตร โดยรายละเอียดมีดังนี้

-วันที่ 2 ก.ค.65 0.60 บาท/ลิตร
-วันที่ 8 ก.ค.65 3.00 บาท/ลิตร
-วันที่ 9 ก.ค.65 1.50 บาท/ลิตร
-วันที่ 15 ก.ค.65 0.50 บาท/ลิตร
-วันที่ 16 ก.ค.65 0.80 บาท/ลิตร
-วันที่ 19 ก.ค.65 0.50 บาท/ลิตร
-วันที่ 23 ก.ค.65 0.60 บาท/ลิตร
-วันที่ 26 ก.ค. 65 0.60 บาท/ ลิตร

สำหรับราคาน้ำมันขายปลีกวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จะเป็นดังนี้

กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์

-แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 32.54 บาทต่อลิตร  

-แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 35.94 บาทต่อลิตร  

-แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 36.78 บาทต่อลิตร    

-แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 37.05 บาทต่อลิตร    

-เบนซิน อยู่ที่ 44.46 บาทต่อลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ 42.54 บาทต่อลิตร 

กลุ่มดีเซล

-ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาทต่อลิตร

-ดีเซล ราคา 34.94 บาทต่อลิตร 

-ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาทต่อลิตร 

-ดีเซลพรีเมียม ซูเปอร์พาวเวอร์ B7 ราคา 46.36 บาทต่อลิตร

(ข้อมูลจาก PTT Station)