เมื่อวันที่ 31 ก.ค. นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ….กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. วาระสองต่อเนื่อง ที่คาดว่าจะพิจารณาวันที่ 3 ส.ค.ว่า ใน 2 มาตราที่ กมธ.ฯ ได้ปรับปรุงและเสนอต่อที่ประชุมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้ใช้จำนวน 500 คนหาค่าเฉลี่ย ส.ส.พึงมี แทน จำนวน 100 คน ในส่วนของ ส.ส.พรรค พท. จะงดออกเสียง เนื่องจากว่าการแก้ไขดังกล่าวพรรค พท.ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรก พรรค พท.พร้อมที่จะร่วมประชุมเพื่อให้การพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสามารถลงมติในวาระสามได้ เชื่อมั่นว่าการพิจารณาของรัฐสภาจะไม่เกินกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

นายสมคิด กล่าวว่า ขณะนี้พรรค พท.เตรียมให้ฝ่ายกฎหมายยกร่างคำร้องที่จะส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้พิจารณากรณีที่สมาชิกรัฐสภาจงใจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… ในมาตรา 23 ว่าด้วยสูตรคำนวณ ส.ส.เพราะก่อนหน้านั้นมีกระบวน การที่ทำให้การทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีพฤติกรรมที่ฝ่ายบริหารแทรกแซงการทำงาน และทำให้ระบบการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาฯ ไม่เป็นไปตามระบบ หลังจากร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โหวตวาระสามแล้ว พรรค พท.จะจัดประชุม ส.ส. และจะขอให้ ส.ส.ร่วมลงลายมือชื่อเพื่อส่งคำร้องไปยัง ป.ป.ช. ให้พิจารณา

เมื่อถามถึงกระบวนการที่เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. นายสมคิด กล่าวว่า พรรค พท.จะแยกดำเนินการไม่รวมกับของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่แสดงเจตนาจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญแต่ขณะนี้พรรคยังรอความชัดเจนหลังจากที่รัฐสภาลงมติวาระสามแล้วจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพียงองค์กรเดียว หรือ ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญด้วย

อีกด้านหนึ่ง นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… รัฐสภา ยืนยันไม่กังวลที่พรรคเพื่อไทย เตรียมยื่น ป.ป.ช.เพื่อเอาผิด ส.ส.และ ส.ว. ที่ร่วมลงมติเห็นชอบกับการใช้สูตร 500 คนหาค่าเฉลี่ย ส.ส.บัญชีรายชื่อ เนื่องจากการลงมติเรื่องดังกล่าวเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองและการลงมติดังกล่าวเป็นอิสระ ไม่มีการชี้นำ

นายอัครเดช กล่าวด้วยว่า ในการลงมติแก้ไขสูตรคำนวณ ส.ส.ของที่ประชุมรัฐสภา เป็นไปตามขั้นตอนเพราะมีคนเสนอคำแปรญัตติ ดังนั้นต้องมีการลงมติเพื่อชี้ขาด โดยการพิจารณาเป็นไปตามกระบวนการทางนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตามตนเข้าใจว่านายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทยที่ให้สัมภาษณ์เรื่องดังกล่าวเป็น กมธ.ฝั่งที่สนับสนุนสูตรคำนวณด้วยจำนวน 100 มาตลอด เมื่อมีการแก้ไขโดยมติของรัฐสภาอาจไม่สบายและไม่พอใจจึงหาเหตุยื่นร้องเรียน

“ผมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบนการทางรัฐสภา และผมฐานะผู้สงวนคำแปรญัตติให้แก้ไขสูตรคำนวณ ส.ส.ไม่มีหนักใจเรื่องนี้พร้อมชี้แจง เพราะการลงมติเป็นไนไปตามกระบววนการ เป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส.และ ส.ว.”นายอัครเดช กล่าว

นายอัครเดช กล่าวด้วยว่า สำหรับการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ในวาระสองต่อเนื่องในมาตราที่ค้างอยู่ นั้น เบื้องต้นคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) จะหารืออีกครั้ง ในวันที่ 1 ส.ค. เวลา 10.00 น. ว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะขณะนี้มีร่าง พ.ร.บ.ปรับเป็นพินัย พ.ศ… ค้างการพิจารณา แต่หากที่ประชุมเสนอเพื่อขอเลื่อนระเบียบวาระให้ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ขึ้นมาพิจารณาก่อนร่าง พ.ร.บ.ปรับเป็นพินัย และที่ประชุมเห็นด้วยสามารถทำได้ หรือจะรอให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่ค้างอยู่แล้วเสร็จก่อนอย่างไรก็ดีตนตอบไม่ได้ว่าการพิจารณาร่างกฎหมายที่ค้างอยู่จะใช้เวลานานหรือไม่ เพราะบางฉบับอาจดูเหมือนจะทำได้เร็วแต่กลับช้า หรือบางฉบับคิดว่าใช้เวลานาน แต่กลับทำได้เร็ว.