เมื่อวันที่ 6 ส.ค.  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองห้ามดำเนินการบังคับใช้ข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 29 เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เพราะข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯไม่ได้ให้อำนาจนายกฯ ออกข้อกำหนดให้ระงับการให้บริการอินเตอร์เน็ตว่า เมื่อศาลแพ่งสั่งออกมาเช่นนี้แล้ว ก็ต้องคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถใช้ข้อบังคับดังกล่าวได้ในตอนนี้ ทุกอย่างต้องหยุดชั่วคราว

เมื่อถามว่าถือเป็นการออกกฎหมายที่ผิดพลาดใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า  เมื่อศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราว ก็ต้องรอต่อไปว่าขั้นท้ายถึงที่สุดแล้วศาลจะสั่งอย่างไร ซึ่งเหมือนกับคดีทั้งหลายที่มีการคุ้มครองชั่วคราว รัฐก็ต้องปฏิบัติตาม

เมื่อถามต่อว่าจากนี้ไปการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนสามารถดำเนินการได้ปกติ ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า  สามารถดำเนินการได้ แต่อย่าทำผิดกฎหมายอื่นก็แล้วกัน เพราะยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่ศาลได้บอกเอาไว้