เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์

“การรักษาสมเหตุสมผล

หมอดื้อ

1- เมื่อไม่สบายแม้แต่นิดเดียวหรือรู้ว่าติด นั่นคือฟ้าทะลายโจร

2- วันที่สองเมื่อเอาไม่อยู่ เข้าถึงยาต้านไวรัสให้ได้ ไม่ว่า แก่หรือไม่แก่ มีหรือไม่มีโรคประจำตัว 608 หรือไม่ โมลนูพิราเวียร์ ฟาวิพิราเวียร์ ก็ตามแต่

เพราะสายไป อาการอาจหนักขึ้นและต้องเข้าโรงพยาบาล

(ถ้า “อาการหนัก” แต่ไม่แก่ ไม่ใช่ 608 ขอเบิกยาฟรี 16,000 บาท โมลนู ถ้าติดทั้งบ้าน คงแย่)

3- ยังเอาไม่อยู่ หา รพ. อยู่ และ ยาฉีด ยาต้านอักเสบ เนื่องจากตอนนี้ เริ่มไปไกล ยาฉีดหลายอย่าง มาเป็นขบวน 

4- ถึงเวลาต้องใช้ยาก็ต้องใช้ ไวรัส กลายพันธุ์ อยู่แล้ว เห็นกันมา 3 ปีแล้ว

1 และ 2 คือหัวใจ

อาการเริ่มสีเหลือง คือต้อง “ทันที” ทันที คือ ทันที

ไม่เป็นการได้ยาเกินจริง

และรักษาเร็ว หยุดเร็ว ป้องกัน ลองโควิด

วัคซีน ไม่ใช่ทางออกสุดท้าย ต้องยาด้วย

Testing vaccine therapeutics และ ที่สำคัญคือ การเห็นอกเห็นใจ ….ขอเท่านั้น”