เมื่อวันที่ 8 ส.ค. สถานการณ์โควิด19  ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ยังคงมีการระบาดอย่างหนัก และเสียชีวิตทุกวัน โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อของวันที่ 7 ส.ค. ติดเชื้อรายใหม่ 219 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย ซึ่งขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสม 11,292  ราย รักษาหาย 7,375 ราย และเสียชีวิตสะสม 157 ราย ขณะทีโรงพยาบาลสนาม 13 แห่ง มีเตียงรวมทั้งหมด 1,715 เตียง พบว่าตอนนี้เหลือ 276 เตียง ที่รองรับได้ หากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นไม่หยุด จะไม่สามารถรองรับผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลสนามได้อีก

ขณะเดียวกัน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.00 น.ที่อาคารจอดรถสำหรับประชาชน เทศบาลเมืองปัตตานี ยังคงบริการฉีดวัคซีนแบบขับรถเข้ามารับบริการโดยไม่ต้องลงจากรถ หรือ Drive Thru ซึ่งจะเปิดฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นปี กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง, หญิงตั้งครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ และผู้พิการ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายไม่ต้องต่อแถวนาน เหมือนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนที่อื่น ทั้งนี้เพื่อลดความรุนแรงของโควิด19 และลดการเสียชีวิตได้อีกด้วย

ที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้น โดยบุตรหลานที่มีผู้สูงอายุหรือคนพิการในครอบครัว จะพามารับบริการกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน

 ด้านบุตรหลานที่นำผู้สูงอายุ เข้ารับวัคซีนแบบ Drive Thru กล่าวว่า รู้สึกประทับใจและชื่นชมจังหวัดปัตตานี ที่ได้จัดโครงการบริการฉีดวัคซีนแบบ  Drive Thru ถือว่ามีความสะดวกมาก เพราะตนก็จะว่างเฉพาะช่วงเสาร์-อาทิตย์ วันอื่นแทบไม่มีเวลาจะพามาเลย อีกทั้งย่าก็อายุมาก และอาก็พิการอีก จะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อย ก็อยากให้ประชาชนที่มีผู้สูงอายุ หรือคนพิการที่บ้าน ที่ไม่สามารถพาไปฉีดวัคซีนในวันปกติ  ก็สามารถไปจองผ่านโรงพยาบาลปัตตานี เจ้าหน้าที่ก็จะนัดหมาย และเราก็สามารถขับรถมาฉีดวัคซีนใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ