สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 9 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 19,603 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,290 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 313 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 747,245 ราย หายป่วยกลับบ้าน 19,819 ราย หายป่วยสะสม 527,908 ราย กำลังรักษา 214,421 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 149 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 6,353 ราย