นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงการดูแลราคาสินค้าในสถานการณ์น้ำท่วมว่า กรมฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งหารือกับห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ และร้านค้าท้องถิ่น ให้มีการสั่งสต๊อกสินค้าเพิ่ม เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอรองรับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะสินค้าจำเป็น เช่น อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นอกจากนี้ ยังให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยง ให้เตรียมความพร้อมในการวางระบบขนส่ง ทั้งรถ และเส้นทางขนส่ง ให้สามารถรับส่งสินค้าได้ หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นมา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเข้าไปติดตามดูสถานการณ์จำหน่ายสินค้า ทั้งในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด เพื่อไม่ให้มีการค้ากำไรเกินควรและขาดแคลน รวมถึงหากพื้นที่ไหนพบว่ามีปัญหาไม่เพียงพอ ขอให้แจ้งมาที่ส่วนกลางเพื่อเร่งประสานจัดส่งสินค้าไปช่วยเหลือในทุกจังหวัด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าพื้นที่ไหนมีสินค้าขาดแคลน หรือประสบปัญหาน้ำท่วมแต่อย่างใด.