เมื่อวันที่ 11 ส.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี โดยพล.ต.อ.สุวัฒน์ และ น.ส.รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา พร้อมด้วยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 104,166,808 บาท ไม่มีหนี้สิน

โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ 52,917,974 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 10 บัญชี 14,283,811 บาท เงินลงทุน 9 รายการ อาทิ หุ้น GREEN หุ้น SCGP หุ้น SCC กองทุนรวมธนาคารซิตี้แบงก์ มูลค่ารวม 12,019,762 บาท ที่ดิน 3 รายการในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 93 ตร.ว. อ.บางละมุง อ.ชลบุรี 1 ไร่1 งาน และ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 4 ไร่ 2 งาน มูลค่ารวม 10,535,600 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพัก 2 ชั้นมูลค่า 15,192,000 บาท โดยเป็นโฉนดชื่อร่วมกันจึงแบ่งแจ้งคนละครึ่ง มูลค่า 7,596,000 บาท ยานพาหนะ 2 รายการ มูลค่ารวม 3,200,000 บาท โดยเป็นรถยนต์โตโยต้าแอสตินา 1 คัน มูลค่า 200,000 บาท และรถยนต์ BMW ซีรีส์ 7 ได้มาเมื่อ 20 พ.ค.2560 มูลค่า 3,000,000 บาท ส่วนทรัพย์สินอื่น 4,932,800 บาท

ทรัพย์สินของ น.ส.รัตนาภรณ์ 50,377,978 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน 18 รายการ อาทิ กองทันรวม บลจ.กรุงศรี จำกัด กองทุนรวมธนาคารซิตี้แบงก์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล หุ้นกู้บริษัทซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้บริษัททรูมูฟ มูลค่ารวม 19,293,049 บาท เงินฝาก 17 บัญชี 13,293,049 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7,596,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 5,170,450 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,725,000 บาท ขณะที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 870,856 บาท ส่วนใหญ่เป็นสิทธิและสัมปทาน และเงินฝาก

ทั้งนี้สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ และ น.ส.รัตนาภรณ์ อาทิ ทองคำแท่งน้ำหนัก 100 บาท 10 แท่ง นาฬิกาโรเล็กซ์ รวม 4 เรือน นาฬิกาปาเต๊ะฟิลลิป รวม 4 เรือน อาวุธปืนรวม 20 กระบอก โดยมีทั้งปืนพกสั้น ปืนลูกซอง และปืนยาวไรเฟิล พระเครื่อง 13 องค์ แจ้งว่าประเมินค่าไม่ได้ กระเป๋าถือสตรี 3 ใบ เครื่องประดับเพชร 4 ชิ้น เครื่องประดับมุก 4 ชิ้น

โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ่งว่ามีรายได้ต่อปีรวม 2,082,444 บาท โดยเป็นรายได้จากจากเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนซึ่งเป็นรายได้ประจำ 1,466,154 บาท เงินเดือน เบี้ยประชุมขณะดำรงตำแหน่งกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่างปี 2558-2563 ต่อปีประมาณ 573,790 บาท นอกจากนั้นยังพบว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งว่าไม่มีรายได้ในส่วนของเงินเดือน ส.ว. เนื่องจากประสงค์ไม่ขอรับเงินเดือนในตำแหน่งดังกล่าว และมีรายได้อื่นจากเงินปันผล ขณะที่ น.ส.รัตนาภรณ์ แจ้งว่ามีรายได้ 1,550,000 บาท ต่อปี ส่วนใหญ่มาจากกำไรการลงทุนในกองทุนหุ้น เงินเดือน และเงินคืนประกันชีวิต