ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นอกจากจะได้รับนโยบาย เข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยได้รับผลกระทบทางรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แล้ว ขณะเดียวกัน ธอส.ยังได้ดำเนินบทบาทการเป็นผู้นำด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สนับสนุนให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปอีกด้วย

โดยในครึ่งปีหลังของปี 2564  ธอส.ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความฝันอยากมีที่อยู่อาศัยหลังแรกเป็นของตัวเอง ด้วยสินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB  ที่เหมาะสำหรับลูกค้าวัยเริ่มต้นทำงาน ที่ยังไม่เคยมีบ้านมาก่อน หรือปัจจุบันยังไม่มีภาระผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธอส. และสถาบันการเงินอื่น โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมทั้งการขอสินเชื่อ เพื่อนำไปซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

ที่สำคัญสินเชื่อ Dream Homes by GHB ผู้กู้ยังสามารถผ่อนเงินงวดต่ำได้นานถึง 5 ปี ช่วยให้สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านล่วงหน้าได้ โดยเริ่มต้นผ่อนเพียงล้านละ 2,800 บาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นอัตราที่ถูกกว่าค่าเช่าบ้าน

สำหรับลูกค้าสวัสดิการจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปีแรก = 3.25% ต่อปี ปีที่ 4-5 ดอกเบี้ยคงที่ = 4.15% ต่อปี ปีที่ 6 เป็นต้นไปเท่ากับ = MRR-1.00% ต่อปี ส่วนลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3ปีแรก = 3.35% ต่อปี ปีที่ 4-5 ดอกเบี้ยคงที่ = 4.25% ต่อปี ปีที่ 6 เป็นต้นไปเท่ากับ = MRR -0.50% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม ระยะเวลาการกู้ 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

พิเศษ สำหรับลูกค้ารายย่อย หากชำระเงินงวดผ่าน GHB ALL จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนถัดไป ร้อยละ 0.10 ในช่วงอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น 3 ปีแรกอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าสินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB  ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธอส.ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยให้กับคนไทย ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมกับก้าวสู่วิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน” ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (call center) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0-2645-9000 เว็บไซต์ธนาคาร หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสามารถเพิ่มเพื่อน GHB Buddy บน Application Line เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารของธนาคาร