เมื่อวันที่ 11 ส.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม.อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการตรวจยืนยันผลโควิด-19 หลังจากตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือรับบริการตรวจคัดกรองที่สถานพยาบาล ด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit หรือ ATK แล้วพบว่าผลเป็นบวก ถือเป็นผู้ป่วยเข้าข่ายซึ่งผลที่ได้ยังไม่ 100% สามารถรับบริการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ได้ที่จุดบริการของกทม.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แต่เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงในการแพร่ระบาด จึงขอให้โทรศัพท์นัดหมายวันเวลาเข้ารับการตรวจล่วงหน้า กับจุดที่ต้องการไปตรวจ (ไม่รับ walk in) เมื่อได้รับนัดหมายแล้วให้นำใบผลตรวจ โควิด-19 Antigen Test Kit หรือรูปถ่าย ATK self test คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดง เพื่อขอตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ตามวันเวลาที่ได้รับนัดหมาย ได้ที่จุดตรวจ 14 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

สำหรับจุดตรวจ RT-PCR ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตจตุจักร 2. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 3. วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง 4. วัดสุทธิวราราม เขตสาทร 5. วัดไทร เขตบางคอแหลม 6. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองจอก เขตหนองจอก 7. ร้านจงกั๋วเหยียน เขตลาดกระบัง 8. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง เขตสะพานสูง 9. อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน สำนักการระบายน้ำ เขตประเวศ

10. วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย 11. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 12. จุดตรวจใต้สะพานพุทธ (ฝั่งธน) เขตคลองสาน 13. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 เขตบางแค และ 14. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน ทั้งนี้ การให้บริการตรวจหาเชื้อดังกล่าว เป็นการโทรนัดหมายล่วงหน้า สำหรับประชาชนที่มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ที่เป็นบวกเท่านั้น

โดยขอความร่วมมือให้งดการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย และสแกนแอพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.