นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า กระทรวงฯ ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่จำหน่ายยาฟ้าทะลายโจร และชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง (เอทีเค) ที่นำสินค้าไปขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ คือ ลาซาด้า และช้อปปี้ แล้ว 11 ราย ในข้อหาค้ากำไรเกินควร ซึ่งเป็นความผิดมาตรา 29 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โทษสูงสุด จำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังได้ดำเนินคดีกับผู้มีอำนาจตามกฎหมายของแพลตฟอร์ม ทั้งลาซาดา และช้อปปี้ด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของยาฟ้าทะลายโจร ได้ดำเนินคดี 10 ราย ได้แก่ นำยี่ห้ออภัยภูเบศร ขนาด 60 แคปซูล ไปขาย 349-350 บาท แพงกว่าราคาที่ผู้ผลิตแจ้งกับกรมการค้าภายใน 80 บาท ตราใบห่อขนาด 70 เม็ด ขาย 119 บาท สูงกว่าราคาแนะนำขาย 25 บาท และยี่ห้อไฟโตแคร์ ขนาด 100 เม็ด ขาย 490 บาท สูงกว่าราคาแนะนำ 180 บาท ส่วนการดำเนินคดีผู้ขายชุดตรวจโควิดได้พบร้านขายยาแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขาย 450 บาท สูงกว่าราคาแนะนำ 350 บาท โดยที่ประชุม กกร. ได้มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด มีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ของชุดตรวจ และกำหนดมาตรการดูแลเพิ่มเติมด้วย

ด้านนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าชุดตรวจโควิดเอทีเค ได้แจ้งต้นทุนการผลิต การนำเข้า และราคาที่จะตั้งขายมาให้กรมการค้าภายในพิจารณาแล้ว 10 ยี่ห้อ โดยขายเฉลี่ยตกชุดละ 250-350 บาท และจะประกาศราคาแนะนำผ่านเว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th ส่วนราคายาฟ้าทะลายโจร ได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว ถ้าพบขายเกินราคาที่แจ้งไว้ในเว็บให้โทรฯ แจ้งได้ที่สายด่วน 1569