เมื่อวันที่ 14 ส.ค.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประธานนปช. ได้โพสต์ข้อความถึงการจัดกิจกรรม ‘CAR PARK’ ที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศในช่วงเย็นของวันที่ 15 สิงหาคม ว่าตนยึดแนวทางสันติวิธีอย่างที่พวกเรารับทราบ ว่าหลายวันมานี้ มีเหตุการณ์ปะทะด้วยกำลัง ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุม จนแทบจะกลายเป็นภาพชินตา แต่เต็มไปด้วยความห่วงใยและกังวลของผู้คน เรียนไปยังรัฐบาล เรียนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผมชักธงสันตินะครับ ไม่ได้ชักธงสงคราม

แน่นอนที่สุด ผมอยู่ข้างประชาชน เมื่อเกิดการปะทะ เมื่อเกิดการบาดเจ็บ รัฐบาลและหน่วยงานรัฐต้องเป็นผู้รับผิดชอบ จะแสดงตนเสมือนหนึ่งมีประชาชนเป็นคู่กรณีไม่ได้ การใช้กำลัง การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต้องเป็นไปโดยภายใต้กรอบของกฎหมาย ตามหลักสากล และด้วยเมตตาธรรมของคนสวมเครื่องแบบที่มาจากภาษีอากรของประชาชน

ผมยืนอยู่ในสนามการต่อสู้มาแล้วสิบกว่าปี ไม่ว่าจะถูกสร้างภาพให้สังคมเข้าใจว่าอย่างไรก็ตาม แต่ผมแน่ใจว่าประสบการณ์ทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานกับผมมาตลอดการต่อสู้ ท่านต้องทราบว่าผมยึดหลักสันติวิธี ท่านต้องจำได้ว่าในวิกฤตที่สุด ในความรุนแรงท่ามกลางความสูญเสีย ผมเป็นคนที่เดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงทุกครั้ง แล้วเจรจากับฝ่ายรัฐเพื่อยุติความรุนแรง ยุติความสูญเสีย บางครั้งการทำหน้าที่เหล่านั้นทำให้ผมกลายเป็นคนที่ตกอยู่ในวงล้อมของเจ้าหน้าที่ แต่ผมก็ทำ แล้วก็ไม่เคยถอยหนี ไม่เคยบิดพริ้ว ดังนั้นเมื่อผมประกาศว่าเราช่วยกันชักธงสันติ ก็หวังว่าจะได้รับการตอบสนองจากฝ่ายเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เราจะเดิมพันสันติภาพกัน โดยให้สังคมเป็นกรรมการ

ขอบคุณเพจ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ