เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการประมูลจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 8.5 ล้านชุด โดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถีให้ดำเนินการจัดหา ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่างเร่งด่วน โดยมี 16 บริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเข้าแข่งขัน โดย อภ.แจ้งว่าได้ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบกระบวนการที่เกี่ยวข้อง แต่หลังจากที่ได้ประกาศผลผู้เสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 70 บาทต่อชุด ก็ถูกทักท้วงว่า ยี่ห้อ LEPU ที่ชนะการประมูลนั้นถูกเรียกเก็บออกจากตลาดสหรัฐอเมริกาตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงทำให้หลายคนข้องใจเรื่องคุณภาพจนเป็นเหตุให้มีการชะลอการทำสัญญาจัดซื้อ 

นพ.เรวัต กล่าวว่า ต่อมาก็มีการโจมตีโต้ตอบกันไปมาระหว่าง นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานคณะทำงานกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพ กับ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ อภ. ในประเด็นที่เกี่ยวกับ วิธีการจัดซื้อ ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน ระหว่างการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเสนอโดย นพ.เกรียงศักดิ์ แต่ นพ.วิฑูรย์ ยืนยันว่ากรณีของ ATK นั้น มีผู้ขึ้นทะเบียนกับ อย. เป็นจำนวนมากไม่ควรเฉพาะเจาะจงรายใดรายหนึ่ง แต่ควรจัดให้มีการแข่งขันเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

“ขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนจากการระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงของโรคโควิด-19 และมีความจำเป็นต้องใช้ชุดตรวจ ATK จึงอยากขอร้องให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีตอบโต้กันไปมา ซึ่งอาจทำให้ประชาชนไม่สบายใจ เพราะกำลังรอใช้ชุดตรวจอยู่อย่างใจจดใจจ่อ ดังนั้นจึงควรรีบหาข้อสรุปเพื่อดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจที่มีคุณภาพโดยสุจริตให้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพราะเชื่อว่าคุณหมอทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างก็มีความปรารถนาดี และเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนเสมอเหมือนกัน” นพ.เรวัต กล่าว.