เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ “ล็อกดาวน์” ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด และครอบคลุม 9 ประเภทกิจการนั้น ภาพรวมการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มโอนไม่สำเร็จใน 13 จังหวัด จำนวน 233,730 ราย จากผลการโอนเงินเยียวยาเมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่า โอนสำเร็จ 139,401 ราย โอนไม่สำเร็จ 94,329 ราย เนื่องจากไม่ผูกพร้อมเพย์ 91,462 คน ปิดบัญชี 1,200 คน ไม่มีบัญชี 901 คน บัญชีติดเงื่อนไข 15 คน เลขบัญชีไม่ถูกต้อง 73 คน ไม่สามารถทำรายการได้ 678 คน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน สำนักงานประกันสังคมจะส่งเลขประจำตัวประชาชนไปให้นายจ้าง เพื่อให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างที่เงินยังไม่เข้าดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้โอนเงินให้ทุกวันศุกร์ต่อไป