กรณีการแจกเงินเยียวยา ให้แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) , มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40)

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้แจ้งให้นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ม33 ม39 ม40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้ววันนี้ทางเวปไซต์สำนักงานประกันสังคมที่เดียวเท่านั้น https://www.sso.go.th/eform_news

วีธีการตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้าง – ผู้ประกันตน

  1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th คลิกเลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตน ม.39) ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตน ม.40)
  2. จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด
  3. กดค้นหา
  4. ระบบจะแสดงผลการค้นหาว่า ได้ หรือ ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขโครงการ

สำหรับวิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนทุกมาตรา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน เพื่อให้ระบบสามารถโอนเงินได้ตามกำหนด