สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ เฟซบุ๊กระบุว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม วัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 ชุด รวม 3 ล้านโด๊สได้ส่งมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว จนถึงขณะนี้ จีนได้จัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประเทศไทยจำนวน 24.55 ล้านโด๊ส “จีนไทยมิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ประเทศไทยสู้ ๆ

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย