สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 17 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 20,128 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,856 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 272 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 919,579 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,791 ราย หายป่วยสะสม 703,011 ราย กำลังรักษา 210,032 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 239 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 7,973 ราย