สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 18 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 20,515 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,267 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 248 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 940,094 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,682 ราย หายป่วยสะสม 725,693 ราย กำลังรักษา 207,553 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 312 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 8,285 ราย