จากกรณี “ประกันสังคม” โอนเงินเยียวยาให้นายจ้าง แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาล พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาประกันสังคม ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้ย้ำให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารที่มีอยู่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการโอนเงินภายในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

โดยมีไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ดังนี้

วันที่ 24 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ใน 13 จังหวัดแรก (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 10-16)

วันที่ 25 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 17-34)

วันที่ 26 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 35-89)

วันที่ 27 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด

สำหรับการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด จะเริ่มโอนคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 20 ส.ค. นี้

สำหรับการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด จะเริ่มโอนคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 23 ส.ค. นี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 คลิก www.sso.go.th

เปิดเงื่อนไขจ่าย 70-100-300 บาท ตามสิทธิประกันตน ม.40 ต่างกันตรงไหน?