สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 20 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 19,851 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,526 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 325 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 980,847 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,478 ราย หายป่วยสะสม 768,379 ราย กำลังรักษา 205,079 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 240 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 8,826 ราย