เมื่อเวลา 08.10 น. วันที่ 20 ส.ค. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรอบเวลาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่าจะเสร็จทันภายในวันนี้หรือไม่ว่า การแปรญัตติเป็นสิทธิของผู้แปรญัตติ ฉะนั้นเราจึงไม่อาจไปย่อความเขาได้ แต่ที่สำคัญคือเวลาหายไปวันละ 5 ชั่วโมง เพราะเมื่อก่อนประชุมกันถึงเวลาเที่ยงคืนก็มี ซึ่งการประชุมยังคงดำเนินไปตามปกติ เพียงแค่ไม่อาจขยายเวลาไปถึงเวลาเที่ยงคืนได้ เพราะสมาชิกไม่พร้อม ดังนั้นแนวโน้มเรื่องการขยายเวลาก็ต้องดูว่าวันนี้จะสามารถประชุมได้ถึงเวลาเท่าไหร่

เมื่อถามว่า พร้อมที่จะประชุมต่อในวันพรุ่งนี้ (21 ส.ค.) ใช่หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า จบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เมื่อถามย้ำว่า มีความเป็นไปได้ที่จะประชุมต่อในวันพรุ่งนี้ (21 ส.ค.) ใช่หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า เป็นไปได้ ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนภาพรวมในการประชุมนั้นเป็นไปด้วยดี เพียงแต่มีสมาชิกบางคนยังอภิปรายเหมือนวาระ 1 ก็พยายามเตือนว่าวาระนี้เป็นวาระแปรญัตติ.