เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานเครือข่ายฯ และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจาก นายนพรัตน์ ว่องไวย ราษฎรตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พบการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟืองจึงเข้าไปทำการตรวจสอบ พบเต่ามะเฟือง (อัลฟ่า) วางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังทำการกลบหลุมฟักไข่แล้วทำการขุดหลุมหลอกและเดินลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดนาเกลือ ต.โคก​กลอย​ อ.ตะกั่วทุ่ง​ จ.พังงา​ พิกัด 421033 E 908019 N (ห่างจากคอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟือง ศูนย์เฝ้าระวังฯ ไปทางทิศเหนือ 670 เมตร) ตรวจวัดขนาดพายหน้าจากซ้ายไปขวา 220 ซม. ขนาดอก 110 ซม. ทำการขุดค้นหาจนพบ ตรวจสอบแล้วอยู่ในแนวน้ำทะเลท่วมถึง ทำการย้ายไข่ไปฟักที่คอกกั้นฟักไข่ ศูนย์เฝ้าระวังฯ ตรวจนับได้ไข่ทั้งหมด 131 ฟอง เป็นรัง​ที่​ 6​ ของฤดูกาล​​ (ไข่ดี 116 ฟอง ไข่ลม 15 ฟอง)