สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก “Chinese Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย”  ว่า  ความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างจีน-ไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เมื่อวันที่ 21 ส.ค. วัคซีนโควิด-19 ของประเทศจีน ล็อตที่ 25 จำนวน 1 ล้านโดส ถูกส่งมาถึงกรุงเทพฯ  ขณะนี้ ประเทศจีนได้ส่งวัคซีนให้ประเทศไทยทั้งหมด 25.55 ล้านโดส  ปีนี้ ประเทศจีนได้ส่งความช่วยเหลือทางด้านวัคซีนมาให้ประเทศไทยในโอกาสแรก โดยพยายามหาทางออกในความยากลำบากที่ภายในประเทศต้องการใช้วัคซีนเยอะจนทำให้ผลิตไม่ทัน  โดยเมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา วัคซีนจากจีน จำนวน 200,000 โดส ถูกส่งถึงกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวัคซีนล็อตแรกที่รัฐบาลไทยได้รับ  ทั้งนี้ 6 เดือนที่ผ่านมา จีนได้รักษาคำมั่นสัญญา ส่งวัคซีนให้ประเทศไทยอย่างทันท่วงที ต่อเนื่องและตรงเวลาตามที่ได้นัดหมาย  จำนวนวัคซีนจีนที่ส่งเข้ามานั้น คิดเป็นมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนวัคซีนนำเข้าทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันชีวิตและสุขภาพให้ประชาชนไทย

สถานเอกอัครราชทูตจีนฯ ระบุอีกว่า  วัคซีนทั้งหมดที่ฝ่ายจีนส่งมาให้ฝ่ายไทยนั้น องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้รับรองให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และได้ผ่านการวิจัยและทดลองในมนุษย์ในระยะต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยอย่างเคร่งครัด  เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ มีผลในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไวรัสกลายพันธุ์ต่างๆ เช่น เดลตา เมื่อเร็วๆนี้ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไทย ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 72 เปอร์เซ็นต์ ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ถึง 98 เปอร์เซ็นต์  และเมื่อเจอกับไวรัสกลายพันธุ์ ประสิทธิผลยังคงที่  อีกทั้ง ข้อมูลจากสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติของประเทศเปรูในเดือน ก.ค. แสดงให้เห็นว่าวัคซีนซิโนฟาร์มมีประสิทธิผลในการป้องกันการเสียชีวิตถึง 94 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้ วารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ เช่น “New England Journal of Medicine” และ “The Lancet” ได้ตีพิมพ์รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นกัน ต่างยืนยันว่าวัคซีนจีนได้มาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ปัจจุบัน ประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 100 ประเทศได้อนุมัติการใช้วัคซีนจีน และมีผู้นำกว่า 30 ประเทศได้ฉีดวัคซีนจีนแล้ว ประชาคมโลกให้ความไว้วางใจกับวัคซีนที่มีคุณภาพสูงของจีน

สถานเอกอัครราชทูตจีนฯ ระบุด้วยว่า  ในการต่อสู้กับไวรัส ต้องยึดมั่นในหลักการที่ประชาชนเป็นหลัก และชีวิตเหนือสิ่งอื่นใด  ประเทศจีนได้เสนอคำมั่นสัญญาในโอกาสแรกว่าจะให้วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก และได้พยายามปฏิบัติตามนี้  ปัจจุบัน จีนได้ส่งวัคซีนมากกว่า 800 ล้านโดสไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งไปที่ประเทศกำลังพัฒนา และจีนเป็นประเทศที่ส่งออกวัคซีนมากที่สุดในโลก ขณะเดียวกัน จีนยังได้ดำเนินความร่วมมือด้านการผลิตกับประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ เพื่อขยายกำลังการผลิตวัคซีนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง  นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ให้คำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นในบทกล่าวที่การประชุมครั้งแรกของ International Forum on Covid-19 Vaccine Cooperation ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ว่า ปีนี้ ประเทศจีนจะพยายามส่งวัคซีน 2,000 ล้านโดส ไปให้ทั่วโลก และจะบริจาค 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯให้โครงการ COVAX เพื่อใช้ในการจัดสรรวัดซีนให้กับประเทศกำลังพัฒนา  การที่ประเทศจีนดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านวัคซีนนั้น ไม่เคยมีเงื่อนไขทางการเมือง และไม่เคยหวังผลประโยชน์ใดๆ ยิ่งจะไม่ใช้ประโยชน์เพื่อแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆ เป้าหมายอย่างเดียว คือร่วมมือกับประเทศไทยและประเทศต่างๆ เพื่อได้รับความชัยชนะในการต่อสู้กับโควิด-19ในเร็ววัน