สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 22 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 19,014 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,818 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 196 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,020,432 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,672 ราย หายป่วยสะสม 812,210 ราย กำลังรักษา 200,339 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 233 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 9,320 ราย