เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้าได้เผยแพร่ความรู้เรื่อง วิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด โดยระบุข้อความว่า

รู้หรือไม่? ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และต้องแยกรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation สามารถขอเบิกเงินค่าทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง

โดยขอใบรับรองแพทย์ หรือแคปภาพหน้าจอจาก Application LINE ที่ใช้ติดต่อกับสถานพยาบาล และภาพสำเนาเวชระเบียน ตั้งแต่เริ่ม – สิ้นสุดการรักษา เพื่อใช้ประกอบการยื่นใช้สิทธิ์

เงื่อนไขการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้

  • ต้องส่งเงินสมทบ อย่างน้อย 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์
  • กรณีผู้ประกันตนม. 33 ลาป่วย 30 วันแรก รับค่าจ้างจากนายจ้าง (ตาม กม. คุ้มครองแรงงาน)
  • หากต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง (จ่ายครั้งละไม่เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน)

สามารถยื่นเบิกได้ภายใน 2 ปี เมื่อรักษาหายจากอาการเจ็บป่วยแล้ว ได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง