ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น อี 85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 26 ส.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน = 36.66, โซฮอล์ 95 = 29.25, อี 20 = 27.74, โซฮอล์ 91 = 28.98, อี 85 = 22.44, ดีเซล B7= 28.79, ดีเซล B10 = 25.79, ดีเซล B20 = 25.54, ดีเซลพรีเมียม B7 = 33.56 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร