จากกรณี “สำนักงานประกันสังคม” กระทรวงแรงงงาน ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการดำเนินการโอนเงินในมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จากกำหนดเดิมจะโอนเงินเยียวยา 2,5000-5,000 บาทงวดแรกให้ทุกกลุ่มภายใน 27 ส.ค. นี้ แต่ล่าสุดมีการปรับเปลี่ยน ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 บางกลุ่มได้รับเงินเร็วกว่ากำหนดเดิม บางกลุ่มได้รับเงินเยียวยาล่าช้ากว่าเดิม

โดยเมื่อวันที่ 24-26 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้มี การโอนเงินผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 5,000 บาท ให้ 2 กลุ่ม คือ
1.ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น
2.ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ภายในวันที่ 3 ส.ค. 64 จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น

หมายความว่า.. “ในวันที่ 24-26 ส.ค. ที่ผ่านมาได้โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้ง 29 จังหวัด เฉพาะผู้ที่สมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสมบูรณ์ก่อนวันที่ 3 ส.ค. 64” สำนักงานประกันสังคมทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท เรียงตามบัตรประชาชน วันละ 1.5 ล้านราย

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 19 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา หลังจากเปิดให้สิทธิขึ้นทะเบียนใหม่และชำระเงิน ก่อน 24 ส.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม คาดว่าจะโอนเงินเยียวยาได้ภายในเดือนกันยายน 2564 จากเดิมระบุว่าวันที่ 27 ส.ค.

ทั้งนี้ ในวันนี้ 27 ส.ค. “ประกันสังคม” จะโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 39 จำนวน 5,000 บาท ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก…

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @สำนักงานประกันสังคม