นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) หรือ ศบค. มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโควิด-19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยยังคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ไว้เช่นเดิม และให้คงมาตรการทางสังคม เช่น การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 21.00-04.00 น.

ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75% นั้น ตนได้สั่งการไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายธุรกิจเดินรถ และฝ่ายบริหารการเดินรถ เตรียมความพร้อมรถโดยสาร พนักงาน และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อให้พร้อมเปิดให้บริการประชาชนวันที่ 1 ก.ย.นี้ รวมทั้งหมด 26 เส้นทางดังนี้

นายสัญลักข์  กล่าวต่อว่า เส้นทางภาคเหนือ 8 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-คลองลาน, กรุงเทพฯ-หล่มเก่า, กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ข), กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง, กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ-แม่สอด, กรุงเทพฯ-แม่สาย และกรุงเทพฯ-ป่าแดด-เชียงของ เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคตะวันออก 10 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ-นครพนม, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน, กรุงเทพฯ-สุรินทร์, กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-มุกดาหาร, กรุงเทพฯ-รัตนบุรี, กรุงเทพฯ-จันทบุรี-ตราด และกรุงเทพฯ-สระบุรี

และ เส้นทางภาคใต้ 8 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-ตะกั่วป่า-โคกกลอย, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-ภูเก็ต, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-กระบี่, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-ตรัง-สตูล, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-เกาะสมุย, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-หาดใหญ่, กรุงเทพฯ-สงขลา และ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก

นายสัญลักข์ กล่าวอีกว่า ในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด เช่น เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอพได้ต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ ขบ. กำหนด หากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในวงกว้าง

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางกับ บขส. ได้ ผ่านเว็บไซต์ บขส. https://tcl99web.transport.co.th/Home, ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เคาน์เตอร์เซอวิส ทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว บขส. และชำระค่าโดยสาร บขส. โดยใช้สิทธิโครงการคนละครี่ง ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” ได้ โดยสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้กับการจองตั๋วล่วงหน้าได้ และไม่สามารถยกเลิก/คืน/เปลี่ยนแปลงตั๋วได้ทุกกรณี สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ และ Call Center1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชม.