เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83และมาตรา 91 เกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง ในวาระ 3 ในวันที่ 10 ก.ย. หลังจากผ่านการเห็นชอบวาระสองไปแล้วนั้นว่า ขณะนี้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา ในการลงมติวาระ 3 ในวันที่ 10 ก.ย.นี้ เพราะนอกจากจะมีเสียงสนับสนุนจาก 2 พรรคใหญ่อย่างพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ให้การสนับสนุนเรื่องการแก้กติกากลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบแล้ว ยังมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว.เกิน 84 เสียง ที่พร้อมลงมติให้ความเห็นชอบเช่นกัน ทำให้การลงมติวาระสาม มีแนวโน้มสูงที่จะมีสมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 367 เสียง จากจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่มีทั้งหมดขณะนี้ 733 คน  และมีเสียง ส.ว.ให้ความเห็นชอบเกิน 1 ใน 3 หรือ 84 คนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยกระแสล่าสุด ฝ่ายผู้ใหญ่ในรัฐบาลกำชับให้ ส.ส.พลังประชารัฐ และ ส.ว.ลงมติให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา วาระสาม เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้มีเนื้อหาแก้ไขเกี่ยวกับความมั่นคงหรือสถาบัน แต่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือเลือก ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นเรื่องที่พอรับได้ หากไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเลยจะถูกมองห้ามแก้ไขในทุกเรื่อง จึงต้องลดกระแสสังคม และลดแรงเสียดทานต่อ ส.ว. ไม่ให้ถูกมองจ้องล้มการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งในการลงมติวาระสอง มาตรา 83 และ 91 ที่ผ่านมา ต่างมี ส.ว.ลงมติเห็นชอบทั้ง 2 มาตราเกิน 150 เสียง.