สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 30 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 15,972 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,692 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 280 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,161,200 ราย หายป่วยกลับบ้าน 17,281 ราย หายป่วยสะสม 974,418 ราย กำลังรักษา 176,137 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 256 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 11,399 ราย