จากกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นญัติติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.-4 ก.ย. โดยวันนี้เป็นการประชุมวันแรก มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในการประชุม  

สำหรับข้อกล่าวหาส่วนหนึ่งที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปราย อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญา ไร้องค์ความรู้ ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ ไร้คุณธรรมจริยธรรมและไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาล ผู้นำประเทศ ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ ไปจนถึงการระบุว่า “ผู้นำโง่ เราจะตายกันหมด” เพราะคนโง่ คือภัยอันตรายร้ายแรงเมื่อได้กลายเป็นผู้มีอำนาจ

ซึ่งเรื่องข้อหา “ผู้นำโง่ เราจะตายกันหมด” ทำให้ฝ่ายรัฐบาลออกมาแสดงความเห็นโต้แย้งเป็นจำนวนมากนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นต่อข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทนไม่ได้ที่มีการอภิปรายแล้วกล่าวว่า “ผู้นำโง่” ถ้าไม่จริง ก็โต้แย้งว่าประยุทธ์ฉลาดอย่างไร หรือว่ายอมรับความจริงไม่ได้