สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.ว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี ( เคซีดีซี ) รายงานสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมในประเทศอย่างน้อย 251,421 คน เพิ่มขึ้น 1,372 คน เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 2,285 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย โดยอัตราการเสียชีวิตคิดเป็น 0.91% ต่อจำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในประเทศ
ขณะที่สถิติผู้ที่หายป่วยมีสะสมอย่างน้อย 221,701 คน เพิ่มขึ้น 1,343 คน ด้านอัตราการฉีดวัคซีนครบแล้วคิดเป็น 29.6% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 52 ล้านคน ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม คิดเป็นอย่างน้อย 56.5%
นอกจากนี้ รายงานของซีดีซียังแยกจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ 4 สายพันธุ์หลักในปัจจุบัน คือ อัลฟา แกมมา เบตา และเดลตา พบเพิ่มขึ้น 3,455 คน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ในจำนวนนี้มีมากถึง 3,427 คน ซึ่งติดเชื้อเดลตา ทำให้ตอนนี้เกาหลีใต้มีสถิติผู้ป่วยสะสมโรคโควิด-19 จากเชื้อเดลตา อย่างน้อย 16,881 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์สะสมทั่วประเทศอย่างน้อย 20,297 คน
ทั้งนี้ หากเกาหลีใต้สามารถบรรลุเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ด้วยการที่ประชากร 70% ได้รับวัคซีนครบภายในเดือน ต.ค.นี้ เคซีดีซีมีแผนต่อยอดในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้มีอายุระหว่าง 12-17 ปี และหญิงมีครรภ์ พร้อมทั้งเตรียมฉีดวัคซีนเข็มที่สาม เพื่อเป็นบูสเตอร์ให้กับกลุ่มเปราะบาง บุคลากรการแพทย์ และผู้ที่รับวัคซีนครบสองเข็มแล้วนานกว่า 6 เดือน.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES