เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า เมื่อวานนี้ (31 ส.ค.) ฝ่ายค้านใช้เวลาไป 11 ชั่วโมง 46 นาที 53 วินาที คงเหลือ 28 ชั่วโมง 13 นาที 7 วินาที ขณะที่ ครม.ใช้เวลาชี้แจงไป 1 ชั่วโมง 17 นาที 5 วินาที คงเหลือ 12 ชั่วโมง 42 นาที 55 วินาที ด้านพรรคร่วมรัฐบาลใช้ไป 8 นาที 53 วินาที คงเหลือ 2 ชั่วโมง 21 นาที 7 วินาที ส่วนเวลาประธานสภาฯ ใช้ไป 23 นาที 48 วินาที เหลือเวลาอีก 1 ชั่วโมง 36 นาที 12 วินาที รวมเวลาทั้งหมดใช้ไป 13 ชั่วโมง 36 นาที 39 วินาที คงเหลือเวลาทั้งหมด 44 ชั่วโมง 53 นาที 21 วินาที

เมื่อถามว่า เมื่อวานนี้ (31 ส.ค.) มีการใช้คำไม่สุภาพ เสียดสี และอยู่นอกญัตติค่อนข้างมากนั้น ทางประธานในการประชุมมีความกังวลใดหรือไม่ นายสมบูรณ์ กล่าวว่า ประธานในที่ประชุมได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชัดเจน มีความเป็นกลางในฐานะประธาน และปฏิบัติตามข้อบังคับ พยายามให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับ ยอมรับว่า ก็คงมีบ้าง แต่ประธานควบคุมการอภิปรายได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่า เป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะได้ตรวจสอบฝ่ายบริหาร