กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า ขร.  ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)  ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และผู้ควบคุมงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบมลพิษทางเสียงจากการก่อสร้างบริเวณสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พญาไท หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงจากผู้พักอาศัยโครงการโนเบิลรีเวนต์คอนโดมิเนียม เบื้องต้นจากการตรวจสอบบริเวณสถานี พบว่า มีการก่อสร้างบริเวณทางเดินเท้า และชั้นจำหน่ายตั๋ว

โดยได้ปรับปรุงสภาพกายภาพ และการให้บริการ ได้แก่ พื้นผิวทางเท้า ระบบพื้นผิวต่างสัมผัสรองรับคนพิการทางการมองเห็น จุดจอดรับ-ส่ง ระบบป้ายแนะนำ ป้ายบอกทาง ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ไฟส่องสว่าง ห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบให้มีเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากบางภาระงานจำเป็นต้องดำเนินการในช่วงที่ปิดสถานีแล้ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่สัญจรภายในสถานี โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 20 ต.ค. 64

จากการหารือร่วมกันระหว่าง ขร., รฟฟท. และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด ได้สรุปวิธีลดผลกระทบจากเสียง ดังนี้ 1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด จะปรับแผนการดำเนินงาน และระมัดระวังในการดำเนินงานที่มีเสียงดังไม่ให้เกินช่วงเวลา 23.00 น. เช่น การเจาะหรือตัดแผ่นกระเบื้องปูพื้น การรื้อโครงเหล็กนั่งร้าน การติดตั้งโครงฝ้า เป็นต้น 2. หลังเวลา 23.00-04.00 น. จะเน้นการดำเนินงานที่ไม่ใช้เสียง เช่น การเดินท่อไฟ การปูพื้นกระเบื้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะควบคุมการใช้เสียงให้ไม่เกิน 70 เดซิเบล เพื่อลดผลกระทบทางเสียงให้กับประชาชน ทั้งนี้ ขร. จะสรุปรายงานกระทรวงคมนาคม เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินงานในเบื้องต้นด้วย.