สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 3 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 14,653 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,397 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 256 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,220,277 ราย หายป่วยกลับบ้าน 18,262 ราย หายป่วยสะสม 1,049,540 ราย กำลังรักษา 159,800 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 271 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 12,374 ราย