เมื่อวันที่ 3 ก.ย. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ระบุว่า #ใกล้อวสานมหากาพย์ไทยคม

โครงการดาวเทียมไทยคม ที่กำลังจะหมดอายุสัมปาทาน วันที่ 10 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้ แม้กำลังดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อทวงคืนไทยคมดวง 7 และ 8

ปัญหาที่ต้องจับตาคือ รมว.ดีอีเอส จะเห็นแก่บริษัทไทยคมหรือเห็นแก่ประโยชน์ชาติ ในการบริหารไทยคม 4 และ 6

ที่สำคัญคือ ก่อนสิ้นสัมปาทาน มีภารกิจที่ครม.พลเอกประยุทธ์ ต้องดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไทยคมหลายเรื่อง

อยากให้ดูรายชื่อครม.ยิ่งลักษณ์ เป็นตัวอย่างครับ เพราะครม.ยิ่งลักษณ์ และผู้เกี่ยวข้อง ถูกศาลอาญาแผนกคดีทุจริตรับเรื่องไปแล้ว ส่วนมีใครบ้างนั้น วันนี้นำรายชื่อมาให้ทราบครับ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ 1
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ที่ 2
นายเฉลิม อยู่บำรุง ที่ 3
นายโกวิท วัฒนะ ที่ 4
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ที่ 5
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ที่ 6
นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ ที่ 7
นายยุทธศักดิ์ ศศิประภา ที่ 8
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ที่ 9
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ที่ 10
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ 11
นายสันติ พร้อมพัฒน์ ที่ 12
นายธีระ วงศ์สมุทร ที่ 13
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ที่ 14
นายสุกำพล สุวรรณทัต ที่ 15
นายชัจจ์ กุลดิลก ที่ 16
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ที่ 17
นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ที่ 18
นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ที่ 19
นายภูมิ สาระผล ที่ 20
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ที่ 21
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ ที่ 22
นายฐานิสร์ เทียนทอง ที่ 23
นายประชา พรหมนอก ที่ 24
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ที่ 25
นางสุกุมล คุณปลื้ม ที่ 26
นายปลอดประสพ สุรัสวดี ที่ 27
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ที่ 28
นางบุญรื่น ศรีธเรศ ที่ 29
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ที่ 30
นายวิทยา บุรณศิริ ที่ 31
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ที่ 32
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ 33
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ที่ 34
นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ที่ 35
นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ที่ 36
นายสุรชัย ศรีสารคาม ที่ 37
นางทรงพร โกมลสุรเดช ที่ 38
นางเมธินี เทพมณี ที่ 39
นายธเรศ ปุณศรี ที่ 40
นายนที ศุกลรัตน์ ที่ 41
นายพีระพงษ์ มานะกิจ ที่ 42
นายทวีศักดิ์ งามสง่า ที่ 43
นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ที่ 44
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ที่ 45
นายเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ที่ 46
นายสุทธิพล ทวีชัยการ ที่ 47
นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ที่ 48
นายสุกิจ ขมะสุนทร ที่ 49
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ที่ 50
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ที่ 51
นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร ที่ 52