สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 5 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 6,166 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 6,082 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 84 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,534 ราย หายป่วยสะสม 196,011 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 260,370 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 50 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,276 ราย