เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์จากโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการโพสต์ แจ้งประกาศการเก็บค่าเทอมประจำเทอม 1 ปีการศึกษา 2546 โดยมีทั้งค่าสอนคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ โดยรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 1,500–36,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ทำให้ผู้เน็ตรวมทั้งผู้ปกครองเกิดความไม่พอ จึงได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่ต่างบอกว่าเด็กๆ นั้น เรียนออนไลน์ เหตุใดจึงจะต้องเสียทั้งค่าอุปกรณ์การเรียน เอกสารประกอบการเรียนก็ต้องพรินต์เอง นอกจากนี้ยังบอกว่าผู้บริหารโรงเรียน หรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาเรื่องนี้โดยต้องปรับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้า ไม่ใช่ยึดหลักการหรือสิ่งที่ปฏิบัติมาทุกๆ เทอมอย่างเหนียวแน่น..