จากกรณีโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์จากโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการโพสต์แจ้งประกาศการเก็บค่าเทอมประจำเทอม 1 ปีการศึกษา 2546 โดยมีทั้งค่าสอนคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ โดยรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 1,500–36,000 บาท จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด โรงเรียนดังกล่าวได้โพสต์แจ้งยกเลิกการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีเนื้อหาสรุปว่าว่า “ในการนี้ โรงเรียนxxxx ขอยกเลิกการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 6–19 กันยายน พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบัน”