สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 5 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 15,452 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,984 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 468 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,251,671 ราย หายป่วยกลับบ้าน 18,257 ราย หายป่วยสะสม 1,088,148 ราย กำลังรักษา 152,105 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 224 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 12,855 ราย